Dofinansowanie remontu OS "Gniazdo"

Dzięki zaangażowaniu i dobrym sercom Pani Jolanty Danielak i Pana Zbigniewa Bartkowiaka - Radnych Miasta Zielona Góra, na remont prowadzonego przez nas Ośrodka Socjoterapeutycznego "Gniazdo" przeznaczonych zostanie 70 tysięcy złotych.

Remont "Gniazda" jest konieczny aby lokal spełniał wymagania ustawowe dotyczące prowadzenia placówek wsparcia dziennego.

Czas na dostosowanie placówki mamy do końca 2014 roku.

Dzięki przekazanym pieniądzom uda nam się dokonać wymiany instalacji elektrycznej, wymiany stolarki okiennej i drzwi, zainstalować ogrzewanie gazowe.

Potrzeby są jednak większe, dlatego wszystkich zainetersowanych pomocą w remoncie (finansową i rzeczową) zachęcamy do kontaktu z nami.