Nabór na kolonie polsko-niemieckie VII edycja 2020 rusza!

Terminy kolonii 2020:

 Obóz I (SommerCamp I)06.07. – 12.07.2020

 Wiek uczestników: 8-12 lat (roczniki 2008-2012).

 Koszt 315 zł (270 zł dla podopiecznych OS "Gniazdo").

 Ten termin polecamy dla dzieci, które dopiero rozpoczynają przygodę z koloniami!

 

ODWOŁANY PRZEZ ORGANIZATORA

 Obóz II (SommerCamp II) 12.07. – 26.07.2020  

Wiek uczestników: 10-14 lat (roczniki 2006 - 2010).

Koszt 630 zł (540 zł dla podopiecznych OS "Gniazdo").

 

Obóz III (SommerCamp III)  26.07. - 08.08.2020

Wiek uczestników: 12-16 (roczniki 2004-2008).

 Koszt 630 zł (540 zł dla podopiecznych OS "Gniazdo").

UWAGA!Prosimy zwrócić uwagę na uzupełnienie podpisów rodzica/opiekuna we wszystkich wskazanych miejscach. Brak podpisów będzie skutkował odrzuceniem karty kwalifikacyjnej.

Ważne punkty Regulaminu dotyczące COVID-19

 1. W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego COVID-19 uczestnicy obozu będą poddawani regularnym czynnościom medycznym o charakterze profilaktycznym, zgodnym z zaleceniami polskimi oraz niemieckimi, do których należeć będzie m.in. rutynowy pomiar temperatury ciała.

 2. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania Nas, jeśli osoby wspólnie zamieszkujące z dzieckiem objęte są kwarantanną lub izolacją z powodu COVID-19 w okresie zbliżonym do wyjazdu dziecka na kolonię. W takiej sytuacji zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Dziecka z listy uczestników kolonii.

 3. Uwaga! Bardzo ważne!

Ze względu na aktualną sytuację zagrożenia epidemicznego dotyczącego COVID-19 w Polsce i w Niemczech brak jest obecnie ostatecznych informacji na temat przywrócenia ruchu granicznego i możliwości wyjazdu polskich grup kolonijnych poza teren kraju, W związku z tym zastrzegamy, że możliwe jest odwołanie wyjazdu polskich uczestników z powodów niezależnych od nas. Informację o tym otrzymają Państwo nie później niż na tydzień przed planowaną datą kolonii. W sytuacji odwołania wyjazdu całość wpłaconej kwoty zostanie Państwu zwrócona na wskazane przez Państwa numery kont bankowych.