Nowe projekty dofinansowane przez Województwo Lubuskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Z radością informujemy, że podpisaliśmy umowy na realizację projektów z dotacji Województwa Lubuskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Projekty realizowane będą do 31.12.2021 r. w lubuskich jednostkach penitencjarnych.

Otrzymaliśmy dofinansowanie do trzech złożonych projektów: 

1. w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej: Być dobrym rodzicem zza krat – Porozumienie bez przemocy jako sposób komunikacji z najbliższymi członkami rodziny, dotacja 11 500,00 zł

2. w obszarze pomocy społecznej: Wspieranie osób przebywających w izolacji penitencjarnej w zakresie umiejętności społecznych i radzenia sobie z trudnymi zachowaniami, dotacja 22 500,00 zł

3. w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: Edukacja i profilaktyka uzależnień dla osób przebywających w izolacji penitencjarnej, dotacja 21 000,00 zł.

Niedługo więcej szczegółów na temat realizacji projektów.