Podsumowanie projektu "Być dobrym rodzicem zza krat - Porozumienie bez przemocy jako sposób komunikacji z najbliższymi członkami rodziny"

Projekt "Być dobrym rodzicem zza krat - Porozumienie bez przemocy jako sposób komunikacji z najbliższymi członkami rodziny", współfinansowany ze środków Województwa Lubuskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, realizowaliśmy w dwóch jednostkach penitencjarnych z terenu województwa lubuskiego. Były to Areszt Śledczy w Zielonej Górze oraz Zakład Karny w Krzywańcu. Łącznie w projekcie wzięło udział 35 osób, w tym 10 kobiet.

W każdej z jednostek penitencjarnych przeprowadzone zostały po dwa warsztaty "Porozumienie bez przemocy - droga do dobrych relacji  z rodziną". W Zakładzie Karnym udział w zajęciach wzięło 6 mężczyzn i 10 kobiet, w Areszcie Śledczym 19 mężczyzn. Łącznie w warsztatach wzięło udział 35 osób odbywających kary pozbawienia wolności, w tym 10 kobiet. W ramach projektu zakupiliśmy dla uczestników karty telefoniczne, znaczki pocztowe, koperty, długopisy aby w ten sposób wspomóc ich w utrzymywaniu kontaktu z najbliższymi.

W ankietach ewaluacyjnych możemy przeczytać wypowiedzi uczestników:

"Warto było uczestniczyć"

"Jestem zadowolony, podobało mi się. Dziękuję."

" Zajęcia były pouczające".