Podsumowanie projektu "Edukacja i profilaktyka uzależnień dla osób przebywających w izolacji penitencjarnej"

Projekt "Edukacja i profilaktyka uzależnień dla osób przebywających w izolacji penitencjarnej", współfinansowany ze środków Województwa Lubuskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, realizowaliśmy w dwóch jednostkach penitencjarnych z terenu województwa lubuskiego. Były to Areszt Śledczy w Zielonej Górze oraz Zakład Karny w Krzywańcu. Łącznie w projekcie wzięło udział 252 osoby,  w tym 69 kobiet.

W ramach projektu prowadzone były warsztaty w dwóch zakresach tematycznych:

1. Edukacja i profilaktyka uzależnień - zrealizowaliśmy 14 warsztatów dla 14 grup osadzonych. W obu jednostkach penitencjarnych w zajęciach wzięło udział 131 osób, w tym 33 kobiety. W Areszcie Śledczym w Zielonej Górze oraz w Zakładzie Karnym w Krzywańcu w zajęciach wzięło udział po 7 grup. W Areszcie Śledczym w tych warsztatach wzięło udział 67 mężczyzn, a w Zakładzie Karnym w Krzywańcu 31 mężczyzn i 33 kobiety.

Wśród wypowiedzi uczestników w ankietach ewaluacyjnych:

"Zajęcia interesujące poprowadzone jasno i czytelnie."

"Zajęcia prowadzone ze zrozumieniem prowadząca przygotowana, zajęcia na temat."

"Zajęcia były interesujące, poruszały wiele interesujących tematów, z których można było wyciągnąć wiele wniosków."

"Informacje z zajęć będą dla mnie bardzo istotne do zmian jakie chcę podjąć w swoim życiu po opuszczeniu zakładu karnego."

"Bardzo ciekawe zajęcia, z których dużo wyniosłem wiedzy i zrozumienia. Dziękuję za zajęcia były w 100% doskonałe."

 "Pomocna jest dla mnie rozmowa dotycząca uzależnień, lubię uczestniczyć w takich zajęciach, poniważ poszerzają moją świadomość, wyciągam z nich dużo dla siebie przez co bardziej się uświadamiam i bardziej poznaję siebie, co jest dla mnie bardzo ważne."

2. Stres jako źródło uzależnień - Radzenie sobie ze stresem w izolacji więziennej - zrealizowaliśmy 14 warsztatów dla 14 grup osadzonych. W obu jednostkach penitencjarnych w zajęciach wzięło udział 121 osób, w tym 36 kobiet. W Areszcie Śledczym w Zielonej Górze oraz w Zakładzie Karnym w Krzywańcu w zajęciach wzięło udział po 7 grup. W Areszcie Śledczym w tych warsztatach wzięło udział 45 mężczyzn, a w Zakładzie Karnym w Krzywańcu 40 mężczyzn i 36 kobiet.

Wśród wypowiedzi uczestników w ankietach ewaluacyjnych:

"Zajęcia były mądre oraz bardzo ciekawe i pouczające."

"Bardzo ciekawe zajęcia. Szczególnie zainteresował mnie trening Schultza. Będę z niego korzystać w życiu codziennym. Skorzystam także z niektórych afirmacji."

"Zrelaksowałam się i odprężyłam, jestem zadowolona".

"Chciałbym więcej uczęszczać w takich zajęciach bo były dla mnie pozytywne."

"Temat dość obszerny i pomomo krótkiego czasu trwania zajęć odnoszę wrażenie, iż wszystkie jego aspekty zostały omówione."

"Zajęcia przebiegły pozytywnie oraz pomogły w zdobyciu doświadczenia związanego jak radzić sobie ze stresem."