Profilaktyka agresji, przemocy oraz dyskryminacji w izolacji więziennej

W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 5 cykli po 10 warsztatów dla 5 grup osadzonych z zakresu "Podstaw treningu zastępowania agresji – profilaktyki przemocy oraz 4 cykle po 5 warsztatów dla 4 grup osadzonych z zakresu "Antydyskryminacji".

W warsztatach wezmą udział kobiety i mężczyźni osadzeni w jednostkach penitencjarnych woj. lubuskiego (AŚ Zielona Góra oraz ZK Krzywaniec), które jako pierwsze odpowiedziały na zaproszenie do udziału w projekcie. Osoby skierowane do udziału w projekcie przez jednostki penitencjarne zostały skazane za przestępstwa z użyciem przemocy.