Projekty 2018

1. Prowadzenie Ośrodka Socjoterapeutycznego Gniazdo – 32 000,00 zł - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze

2. Edukacja w zakresie uzależnień osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych - 4500 zł - Województwo Lubuskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze