Rusza rekrutacja do IV edycji kolonii niemiecko-polskich

 Terminy kolonii 2017:
 
Obóz I (SommerCamp I)24.07. - 06.08.2017
Wiek uczestników: 12 – 16
Tydzień obozu w Niemczech - Ökotanien Ananhütte, tydzień w Polsce - Karpacz "Liczyrzepa", ul. Gimnazjalna 9.
Opłata za I obóz to 220 zł (dla podopiecznych Stowarzyszenia „Damy Radę” – 150 zł)

Obóz II (SommerCamp II) 06.08. - 20.08.2017
Wiek uczestników: 10-14
Tydzień obozu w Niemczech - Senftenberg "Am alten Wehr", tydzień w Polsce - Karpacz "Liczyrzepa", ul. Gimnazjalna 9
Opłata za II obóz to 220 zł (dla podopiecznych Stowarzyszenia „Damy Radę” – 150 zł)

Obóz III (SommerCamp III)  20.08. - 27.08.2017
Wiek uczestników: 8-12
Tydzień w Niemczech - Senftenberg "Am alten Wehr".
Ten termin polecamy dla dzieci, które dopiero rozpoczynają przygodę z koloniami!
Opłata za III obóz to 130 zł (dla podopiecznych Stowarzyszenia „Damy Radę” – 100 zł)

Wychowawcami podczas kolonii będą polscy i niemieccy trenerzy, którzy uczestniczyli
w szkoleniach z zakresu pracy metodą Pedagogiki Przeżyć. Na każdym obozie będą również tłumacze, którzy wspierać będą wychowawców oraz uczestników.
Osoba odpowiedzialna za rekrutację uczestników:
Sandra Kużdżał – tel. 795 455 321 od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 16.00.
Komplet dokumentów można składać osobiście w Ośrodku Socjoterapeutycznym „Gniazdo”
ul. Sikorskiego 24 w Zielonej Górze w godzinach działania świetlicy (pon. 14.00-16.30, wt.14.00-18.00, śr. 13.00-17.30, czw. 14.00-18.00, pt. 14.00 – 18.00) lub przesłać pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem „Kolonie polsko-niemieckie”.


Warunki wzięcia udziału w rekrutacji:
1.Wypełnienie KARTY KWALIFIKACYJNEJ UCZESTNIKA WYPOCZYNKU (zawierającej zgłoszenie przez rodzica/opiekuna, pełne informacje na temat stanu zdrowia dziecka, informację o szczepieniach wypełnioną przez osobę uprawnioną oraz informację na temat dziecka wypełnioną przez wychowawcę klasy – brak któregokolwiek z wymienionych elementów skutkował będzie nierozpatrzeniem karty i podjęciem decyzji o niezakwalifikowaniu na wypoczynek)
2.Dobry stan zdrowia (program wypoczynku może zawierać liczne elementy wysiłku fizycznego, takie jak gry zespołowe, wyprawy, biwaki poza terenem ośrodka, spływ kajakowy i inne).
3.Posiadanie aktualnego paszportu lub tymczasowego dowodu osobistego (kserokopia dołączona do dokumentów rekrutacyjnych).
4.Posiadanie EKUZ - Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (niezbędna w dniu wyjazdu).
5.Przyjęcie karty zgłoszeniowej nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem dziecka na wypoczynek.
6.Po zakwalifikowaniu uczestnika wypoczynku rodzice/opiekunowie zobowiązani są do wniesienia opłaty za pobyt (kwoty określone w punkcie TERMINY KOLONII 2017), płatne na konto Stowarzyszenia „Damy Radę” z dopiskiem „Opłata za wypoczynek – Obóz Przeżyć z datą wyjazdu i nazwiskiem dziecka” do dnia 30 czerwca 2017 roku. Brak wpłaty jest równoznaczny z rezygnacją z udziału dziecka w kolonii i skutkuje zakwalifikowaniem osoby z listy rezerwowej.
Dane konta:
Stowarzyszenie „Damy Radę”
ul. Sikorskiego 24
65-450 Zielona Góra
Bank BGŻ BNP Paribas nr konta: 05 2030 0045 1110 0000 0395 4220
Prosimy pamiętać o podaniu w tytule przelewu imienia i nazwiska dziecka oraz terminu wyjazdu.